НЭВТРЭХ
2019.12.09 нд 105 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 108 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (94 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
105
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:16 00:50:40 40 104 02:05:17 00:01:12 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:09 01:15:15 65 1 00:00:38 00:00:38 Утсаар
00:01:11 02:05:55 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 54, Бүрд - 4, Батөлзий - 1, Баянгол - 5, Нарийнтээл - 11, Тарагт - 5, Уянга - 25 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 16
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 6
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 2
6 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-9, 11
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, 25
12 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 4
14 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 23
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-10 04:31:13, Д.Очирбат, Арвайхээр