НЭВТРЭХ
2019.12.11 нд 60 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 70 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (51 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
60
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:35 00:46:35 13 57 04:10:11 00:04:23 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:22 03:25:29 47 2 00:01:09 00:00:34 Утсаар
00:04:12 04:12:04 1 00:00:44 00:00:44 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 27, Бүрд - 1, Богд - 11, Батөлзий - 1, Баянгол - 2, Нарийнтээл - 11, Тарагт - 4, Уянга - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, 10
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, 1
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 13
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 12
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, 17
13 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-11 22:00:23, Д.Очирбат, Арвайхээр