НЭВТРЭХ
2019.12.12 нд 84 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 94 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (71 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 4% (3 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
84
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:16 00:11:27 9 82 07:09:44 00:05:14 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:05:35 06:58:57 75 2 00:00:40 00:00:20 Утсаар
00:05:07 07:10:24 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 18, Бүрд - 1, Богд - 12, Баянгол - 13, Зүүнбаян-Улаан - 6, Нарийнтээл - 5, Сант - 1, Тарагт - 6, Уянга - 22 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДШ тайлан өгөх-2, 3
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 19
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 6
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 12
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 5
10 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 7
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 22
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Бусад-1, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-12 20:56:09, Д.Очирбат, Арвайхээр