НЭВТРЭХ
2019.12.13 нд 105 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 123 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (90 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (15 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
105
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:38 01:23:43 23 100 07:22:37 00:04:25 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:25 06:02:14 82 5 00:03:20 00:00:40 Утсаар
00:04:14 07:25:57 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 32, Богд - 8, Батөлзий - 4, Баянгол - 18, Зүүнбаян-Улаан - 4, Нарийнтээл - 4, Сант - 1, Тарагт - 5, Төгрөг - 9, Уянга - 20 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 1
2 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 8
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 4
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-10, 28
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
11 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 5
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 11
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 20
15 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
16 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 10
17 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-14 01:45:01, Д.Очирбат, Арвайхээр