НЭВТРЭХ
2019.12.18 нд 47 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 54 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (41 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
47
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:01 00:09:13 9 47 01:42:39 00:02:11 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:27 01:33:26 38 0 Утсаар
00:02:11 01:42:39 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 14, Бүрд - 1, Богд - 7, Баянгол - 1, Зүүнбаян-Улаан - 1, Нарийнтээл - 6, Тарагт - 8, Төгрөг - 4, Уянга - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 8
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 6
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 6
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-1, 8
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
13 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-18 19:21:39, Д.Очирбат, Арвайхээр