НЭВТРЭХ
Иргэд, даатгуулагч та судалгаанд оролцоно уу

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР-аас иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний хэрэглээ болон мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авч байгааг судлах, үүнийг судалснаар мэдээллийг хурдан шуурхай, цаг алдалгүй хүргэх, цар хүрээг өргөтгөх зорилгооор судалгаа авах ажлыг зохион байгуулж байна.

Та дараах хаягаар орж судалгаанд оролцоно уу https://forms.gle/oAhujXmuNxZyLPA17

НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-19 11:39:47, Д.Очирбат, Арвайхээр