НЭВТРЭХ
2019.12.19 нд 49 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 53 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 80% (39 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 20% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
49
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:12 00:59:24 27 48 01:17:48 00:01:37 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:00:50 00:18:33 22 1 00:00:09 00:00:09 Утсаар
00:01:35 01:17:57 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 32, Бүрд - 1, Богд - 1, Баянгол - 4, Сант - 2, Тарагт - 4, Төгрөг - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 10
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 1
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 4
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 9
11 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
12 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 14
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-23 11:17:04, Д.Очирбат, Арвайхээр