НЭВТРЭХ
2019.12.23 нд 155 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 169 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (144 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
155
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:45 03:05:42 39 148 14:25:08 00:05:50 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:05:55 11:27:30 116 7 00:08:04 00:01:09 Утсаар
00:05:38 14:33:12 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 52, Богд - 16, Баянгол - 11, Баруунбаян-Улаан - 6, Зүүнбаян-Улаан - 3, Нарийнтээл - 27, Сант - 2, Тарагт - 8, Төгрөг - 1, Уянга - 26, Хархорин - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 13
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
4 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 6
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 12
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 3
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 18
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-20, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 28
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 10
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Бусад-3, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 27
13 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
14 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 10
16 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, НДД баталгаажуулах /СД/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 28
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-23 19:50:54, Д.Очирбат, Арвайхээр