НЭВТРЭХ
2019.12.24 нд 101 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 116 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (89 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
101
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:53 00:49:14 26 97 04:06:05 00:02:32 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:41 03:21:23 75 4 00:04:32 00:01:08 Утсаар
00:02:28 04:10:37 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 31, Богд - 6, Батөлзий - 1, Баянгол - 23, Баруунбаян-Улаан - 1, Зүүнбаян-Улаан - 2, Нарийнтээл - 7, Тарагт - 5, Төгрөг - 10, Уянга - 14, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 9
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Бусад-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 28
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, 7
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 5
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 16
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 14
12 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 9
14 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-24 20:57:44, Д.Очирбат, Арвайхээр