НЭВТРЭХ
2019.12.25 нд 85 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 99 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (72 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (13 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
85
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:32 00:32:21 21 84 07:53:11 00:05:37 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:06:54 07:21:37 64 1 00:00:47 00:00:47 Утсаар
00:05:34 07:53:58 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 26, Богд - 9, Баянгол - 15, Нарийнтээл - 7, Тарагт - 5, Төгрөг - 8, Уянга - 15 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 14
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 17
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 11
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 6
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 15
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 15
10 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 10
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-26 18:08:08, Д.Очирбат, Арвайхээр