НЭВТРЭХ
2019.12.26 нд 110 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 122 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (101 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
110
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:11 01:23:02 26 107 05:15:10 00:02:56 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:32 04:57:19 84 3 01:05:11 00:21:43 Утсаар
00:03:27 06:20:21 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 32, Богд - 11, Баянгол - 10, Зүүнбаян-Улаан - 6, Нарийнтээл - 16, Тарагт - 14, Төгрөг - 8, Уянга - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 5
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 9
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 12
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 6
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 14
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-15, 16
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 15
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 13
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-9, 13
10 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
11 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 18
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-26 18:08:14, Д.Очирбат, Арвайхээр