НЭВТРЭХ
2019.12.30 нд 112 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 124 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (98 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
112
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:30 01:15:12 30 104 03:59:00 00:02:17 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:04 02:49:48 82 8 00:06:00 00:00:45 Утсаар
00:02:11 04:05:00 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 40, Баян-Өндөр - 2, Богд - 12, Баянгол - 25, Нарийнтээл - 3, Тарагт - 16, Төгрөг - 3, Уянга - 11 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 18
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 7
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 28
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 14
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 19
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 3
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 12
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 5
12 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-30 21:07:34, Д.Очирбат, Арвайхээр