НЭВТРЭХ
2019.12.31 нд 25 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 32 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (23 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
25
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:08:34 00:51:28 6 24 01:10:41 00:02:56 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:03 00:20:01 19 1 00:00:48 00:00:48 Утсаар
00:02:51 01:11:29 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 13, Богд - 1, Баянгол - 4, Нарийнтээл - 4, Тарагт - 2, Төгрөг - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 2
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, 4
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 2
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
9 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-31 15:41:43, Ц.Галбадрах, Хужирт