НЭВТРЭХ
2019 оны IV улиралд 7088 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

30 төрлийн үйлчилгээг 7844 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 82% (5791 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (33 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 18% (1264 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
7088
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:44 112:36:32 1425 6795 448:05:39 00:03:57 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:39 344:39:29 5663 280 08:57:30 00:01:55 Утсаар
00:03:52 457:16:01 13 00:12:52 00:00:59 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 3385, Баян-Өндөр - 51, Бүрд - 115, Богд - 453, Батөлзий - 101, Баянгол - 349, Баруунбаян-Улаан - 7, Гучин-Ус - 50, Есөнзүйл - 47, Өлзийт - 38, Зүүнбаян-Улаан - 246, Нарийнтээл - 342, Сант - 22, Тарагт - 391, Төгрөг - 285, Уянга - 930, Хайрхандулаан - 134, Хужирт - 7, Хархорин - 135 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвөлгөө /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-27, Зөвөлгөө /бусад/-5, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-3, Бусад-24, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 120
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
3 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-11, Бусад-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-71, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-88, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /бусад/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-54, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 251
4 Булган.Су
(Арвайхээр)
Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 2
5 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-37, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /бусад/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 62
6 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Бусад-6, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-115, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-10, Архивын лавалгаа авах /цахим/-19, Тодорхойлолт авах-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /бусад/-9, 163
7 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-72, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-62, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-19, Зөвөлгөө /ЭМД/-26, Зөвөлгөө /СД/-22, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДШ тайлан өгөх-3, 216
8 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 7
9 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-213, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-234, НДД баталгаажуулах /заавал/-69, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-25, Материал /даатгуулагчид өгөх/-67, Зөвөлгөө /СД/-12, НДШ тайлан өгөх-11, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-40, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-350, Зөвөлгөө /бусад/-9, Шалгуулах /тэтгэмж/-36, Зөвөлгөө /ЭМД/-30, Бусад-26, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-7, 1135
10 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Бусад-3, Зөвөлгөө /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-13, Материал /даатгуулагчаас авах/-54, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-89, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Тодорхойлолт авах-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-181, 378
11 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-49, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-61, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-35, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДШ тайлан өгөх-40, 206
12 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-22, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-6, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-113, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /бусад/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-38, Тодорхойлолт авах-39, Бусад-4, 262
13 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-8, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-7, 57
14 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-14, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-14, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-6, НДД баталгаажуулах /СД/-36, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-11, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-30, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-7, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-17, 158
15 Чинбаяр.Цо
(Батөлзий)
Тодорхойлолт авах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 13
16 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-53, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, 91
17 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 7
18 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-27, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /СД/-10, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-14, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Тодорхойлолт авах-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-125, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-26, НДД баталгаажуулах /СД/-142, Тэтгэвэр /шинэ/-7, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Бусад-6, НДШ тайлан өгөх-7, Тэтгэвэр /сунгалт/-14, 404
19 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 50
20 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-13, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /СД/-3, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-13, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 53
21 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 48
22 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-97, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-36, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-9, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-8, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-24, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-29, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-12, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-11, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 251
23 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тодорхойлолт авах-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-27, НДД баталгаажуулах /заавал/-31, Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-15, Шалгуулах /тэтгэмж/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-164, НДШ тайлан өгөх-9, Зөвөлгөө /СД/-8, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-18, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-109, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-31, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-17, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-15, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-23, 496
24 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /сунгалт/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-23, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-9, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-12, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-111, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Бусад-142, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, 346
25 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-14, 25
26 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /СД/-39, Тэтгэвэр /шинэ/-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-58, Зөвөлгөө /ЭХМК/-4, Тодорхойлолт авах-4, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-10, Бусад-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /бусад/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-133, НДД баталгаажуулах /заавал/-36, НДШ тайлан өгөх-25, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-14, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-41, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 415
27 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-25, Бусад-1, НДШ тайлан өгөх-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-29, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-10, Материал /даатгуулагчаас авах/-22, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-7, Зөвөлгөө /бусад/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-85, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /СД/-38, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-82, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-7, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 353
28 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-15, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /СД/-4, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-24, Тэтгэвэр /шинэ/-19, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-16, Шалгуулах /тэтгэвэр/-21, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-8, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-10, НДШ тайлан өгөх-14, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-359, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-87, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Бусад-64, Зөвөлгөө /ЭХМК/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-297, Шалгуулах /тэтгэмж/-31, 1008
29 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-8, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, НДД баталгаажуулах /СД/-13, Зөвөлгөө /СД/-11, Тэтгэвэр /шинэ/-15, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-43, Архивын лавлагаа авах /баримт/-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-3, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-21, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДШ тайлан өгөх-28, Бусад-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-24, Зөвөлгөө /ЭМД/-14, 216
30 Байгалмаа.Чо
(Хужирт)
Бусад-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 11
31 Галбадрах.Цэ
(Хужирт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
32 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-6, Тэтгэвэр /шинэ/-7, Зөвөлгөө /СД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-26, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Тодорхойлолт авах-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Бусад-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 90
33 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Бусад-1, Тэтгэвэр /шинэ/-6, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Тодорхойлолт авах-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 44
34 Наранцогт.Га
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 3
35 Баярмаа.Ён
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 2
36 Энхтүвшин.Б
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 7
37 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-63, 63
38 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-29, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /бусад/-16, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-160, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-158, Зөвөлгөө /СД/-52, НДД б
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-01 12:57:43, Д.Очирбат, Арвайхээр