НЭВТРЭХ
2020.01.02 нд 154 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 168 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (137 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (16 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
154
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:25 04:14:59 47 147 06:51:44 00:02:48 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:31 02:43:38 107 7 00:06:53 00:00:59 Утсаар
00:02:43 06:58:37 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 79, Баян-Өндөр - 9, Богд - 15, Баянгол - 13, Нарийнтээл - 6, Тарагт - 11, Төгрөг - 4, Уянга - 17 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 4
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 33
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 19
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 8
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 9
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 15
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 15
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 6
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 13
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 6
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 17
14 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
15 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-02 17:58:33, Д.Очирбат, Арвайхээр