НЭВТРЭХ
2020.01.06 нд 357 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 464 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 97% (345 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
357
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:06:10 10:11:21 99 343 19:58:47 00:03:29 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:52 12:20:33 258 13 02:32:43 00:11:44 Утсаар
00:03:47 22:31:54 1 00:00:24 00:00:24 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 122, Богд - 49, Батөлзий - 2, Баянгол - 20, Баруунбаян-Улаан - 1, Зүүнбаян-Улаан - 24, Нарийнтээл - 26, Тарагт - 10, Төгрөг - 22, Уянга - 59, Хайрхандулаан - 22 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 5
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-8, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 9
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-29, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 62
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 7
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 18
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
7 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 24
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 24
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-14, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-16, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 62
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-15, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДШ тайлан өгөх-4, 26
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 11
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-15, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-14, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 40
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-33, Зөвөлгөө /бусад/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-22, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 72
15 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /СД/-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-3, 68
16 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
17 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-23, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 27
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-06 22:11:24, Д.Очирбат, Арвайхээр