НЭВТРЭХ
2020.01.07 нд 239 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 272 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (229 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
239
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:06:54 10:35:36 92 234 18:51:27 00:04:50 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:23 08:19:40 147 5 00:03:49 00:00:45 Утсаар
00:04:45 18:55:16 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 125, Богд - 29, Баянгол - 8, Баруунбаян-Улаан - 1, Гучин-Ус - 7, Нарийнтээл - 10, Тарагт - 20, Уянга - 35, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 7
2 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 9
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 25
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-13, 13
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-10, НДШ тайлан өгөх-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 23
7 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 9
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 7
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 40
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 11
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 22
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-21, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 42
14 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-2, 10
15 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
16 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-46, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 50
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-07 20:41:51, Д.Очирбат, Арвайхээр