НЭВТРЭХ
2020.01.08 нд 171 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 215 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (156 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (15 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
171
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:10:55 06:11:36 34 164 11:34:57 00:04:14 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:25 05:33:21 137 6 00:09:08 00:01:31 Утсаар
00:04:07 11:44:57 1 00:00:52 00:00:52 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 47, Баян-Өндөр - 16, Богд - 25, Батөлзий - 1, Гучин-Ус - 9, Өлзийт - 1, Нарийнтээл - 11, Тарагт - 7, Төгрөг - 6, Уянга - 38, Хайрхандулаан - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 5
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 15
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 6
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 6
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 16
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 11
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Зөвөлгөө /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 31
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 11
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 8
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 12
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 44
15 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Тодорхойлолт авах-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 29
16 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 6
17 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 11
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-08 18:01:11, Д.Очирбат, Арвайхээр