НЭВТРЭХ
2020.01.10 нд 106 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 130 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (95 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
106
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:21 00:56:29 24 104 04:11:58 00:02:25 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:23 03:16:37 82 2 00:01:08 00:00:34 Утсаар
00:02:23 04:13:06 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 36, Баян-Өндөр - 4, Баянгол - 16, Баруунбаян-Улаан - 3, Гучин-Ус - 7, Есөнзүйл - 5, Зүүнбаян-Улаан - 6, Нарийнтээл - 12, Төгрөг - 7, Уянга - 9, Хайрхандулаан - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 14
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 4
5 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 20
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 7
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 7
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 12
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, 21
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 10
13 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
15 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 10
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-10 22:38:34, Д.Очирбат, Арвайхээр