НЭВТРЭХ
2020.01.13 нд 312 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 377 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (300 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (12 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
312
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:06:43 08:37:42 77 306 16:22:58 00:03:12 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:59 07:49:50 235 5 00:03:47 00:00:45 Утсаар
00:03:09 16:27:32 1 00:00:47 00:00:47 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 110, Баян-Өндөр - 5, Бүрд - 2, Богд - 52, Батөлзий - 3, Баянгол - 24, Есөнзүйл - 10, Өлзийт - 10, Зүүнбаян-Улаан - 25, Нарийнтээл - 42, Тарагт - 17, Төгрөг - 11, Хайрхандулаан - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-22, 25
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 29
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 19
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
7 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Материал /даатгуулагчаас авах/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 28
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 10
11 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, 13
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДШ тайлан өгөх-2, Тэтгэвэр /шинэ/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 27
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /СД/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-18, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 64
14 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-28, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-29, 68
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 18
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 16
17 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
18 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /СД/-2, 21
20 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-21, 21
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-14 11:37:58, Д.Очирбат, Арвайхээр