НЭВТРЭХ
2020.01.14 нд 199 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 231 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (186 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (12 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
199
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:23 04:45:51 53 193 10:14:20 00:03:10 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:23 05:48:53 146 5 00:20:08 00:04:01 Утсаар
00:03:11 10:34:44 1 00:00:16 00:00:16 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 84, Баян-Өндөр - 4, Бүрд - 11, Богд - 33, Баянгол - 15, Баруунбаян-Улаан - 12, Есөнзүйл - 5, Өлзийт - 4, Зүүнбаян-Улаан - 8, Нарийнтээл - 12, Тарагт - 5, Төгрөг - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 2
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-10, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 13
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, 25
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 5
6 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 12
7 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 12
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 16
9 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 5
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 4
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
12 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 41
13 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 12
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /СД/-1, 13
16 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
17 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 32
18 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, 22
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-14 18:07:13, Д.Очирбат, Арвайхээр