НЭВТРЭХ
2020.01.15 нд 181 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 214 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (167 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
181
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:40 02:49:10 46 166 10:26:26 00:03:46 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:31 07:55:05 135 13 00:13:52 00:01:04 Утсаар
00:03:33 10:44:15 2 00:03:57 00:01:58 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 63, Баян-Өндөр - 8, Бүрд - 5, Богд - 16, Батөлзий - 3, Баянгол - 16, Гучин-Ус - 8, Есөнзүйл - 9, Өлзийт - 1, Зүүнбаян-Улаан - 9, Нарийнтээл - 14, Тарагт - 10, Төгрөг - 3, Уянга - 9, Хайрхандулаан - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-12, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 16
2 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 29
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 15
6 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тодорхойлолт авах-1, 17
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 9
11 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 10
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, 23
14 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 14
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 10
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 10
18 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Тодорхойлолт авах-1, 14
19 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
20 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
21 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-15 19:08:27, Д.Очирбат, Арвайхээр