НЭВТРЭХ
2020.01.17 нд 120 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 157 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (114 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
120
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:54 00:17:08 9 112 05:00:10 00:02:40 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:36 04:49:57 111 7 00:06:16 00:00:53 Утсаар
00:02:33 05:07:05 1 00:00:39 00:00:39 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 26, Баян-Өндөр - 3, Бүрд - 2, Богд - 10, Батөлзий - 4, Баянгол - 11, Баруунбаян-Улаан - 9, Гучин-Ус - 4, Есөнзүйл - 7, Зүүнбаян-Улаан - 6, Нарийнтээл - 9, Тарагт - 9, Уянга - 2, Хайрхандулаан - 18 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-15, 16
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 9
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 4
7 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 9
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 13
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-3, 7
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 8
12 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 12
13 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, 10
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 9
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
16 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-2, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 45
17 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-18 13:06:22, Д.Очирбат, Арвайхээр