НЭВТРЭХ
2020.01.20 нд 259 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 342 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (241 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (18 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
259
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:37 02:10:39 36 247 19:35:22 00:04:45 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:46 17:45:16 223 12 00:20:33 00:01:42 Утсаар
00:04:37 19:55:55 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 48, Баян-Өндөр - 2, Бүрд - 18, Богд - 41, Баянгол - 13, Баруунбаян-Улаан - 3, Гучин-Ус - 3, Есөнзүйл - 14, Өлзийт - 9, Зүүнбаян-Улаан - 6, Нарийнтээл - 24, Сант - 1, Тарагт - 15, Төгрөг - 3, Уянга - 30, Хайрхандулаан - 17, Хархорин - 12 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, 28
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
3 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 23
4 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 3
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 14
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 3
7 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 14
8 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 14
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-11, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тодорхойлолт авах-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 58
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 25
12 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 19
14 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 8
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-8, 33
16 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тодорхойлолт авах-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 47
17 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 13
18 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 14
20 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, 13
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-21 09:39:31, Д.Очирбат, Арвайхээр