НЭВТРЭХ
2020.01.21 нд 174 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 223 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (159 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (15 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
174
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:44 00:16:29 6 165 11:30:38 00:04:11 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:10 11:40:30 168 9 00:26:21 00:02:55 Утсаар
00:04:07 11:56:59 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 32, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 1, Богд - 37, Баянгол - 8, Баруунбаян-Улаан - 12, Гучин-Ус - 5, Есөнзүйл - 1, Өлзийт - 6, Нарийнтээл - 24, Сант - 1, Тарагт - 12, Төгрөг - 12, Уянга - 6, Хайрхандулаан - 6, Хархорин - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 7
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 13
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-6, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 12
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 9
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 5
9 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /СД/-3, 8
11 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-19, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 41
12 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, 25
13 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 18
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 30
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 8
17 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тодорхойлолт авах-1, 12
18 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 10
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 19
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-21 18:01:51, Д.Очирбат, Арвайхээр