НЭВТРЭХ
2020.01.23 нд 131 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 161 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (114 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (15 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
131
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 120 09:52:51 00:04:56 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:34 09:59:43 131 11 00:06:52 00:00:37 Утсаар
00:04:34 09:59:43 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 12, Бүрд - 2, Богд - 22, Баянгол - 10, Гучин-Ус - 7, Зүүнбаян-Улаан - 5, Нарийнтээл - 25, Сант - 1, Тарагт - 11, Төгрөг - 1, Уянга - 32, Хайрхандулаан - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
2 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-1, 11
4 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-6, 8
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 7
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 28
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Бусад-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 25
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 15
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-19, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-8, Зөвөлгөө /бусад/-2, 33
12 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
13 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 19
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-24 11:13:25, Д.Очирбат, Арвайхээр