НЭВТРЭХ
2020.01.24 нд 126 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 149 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (112 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (3 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
126
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:41 00:46:52 10 124 15:28:56 00:07:29 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:07:36 14:42:50 116 2 00:00:46 00:00:23 Утсаар
00:07:22 15:29:42 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 11, Бүрд - 2, Богд - 36, Баянгол - 18, Гучин-Ус - 3, Зүүнбаян-Улаан - 10, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 10, Уянга - 27, Хайрхандулаан - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 10
3 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 3
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 20
5 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 3
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 10
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /СД/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-12, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-7, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 45
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 10
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-18, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 28
11 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тодорхойлолт авах-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 17
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-27 12:51:53, Д.Очирбат, Арвайхээр