НЭВТРЭХ
БИЧИГ ХЭРЭГ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

БИЧИГ ХЭРЭГ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-20 09:02:44, Д.Очирбат, Арвайхээр