НЭВТРЭХ
2020.01.29 нд 120 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 133 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (115 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
120
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:00:35 00:10:11 17 120 03:12:31 00:01:36 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:46 03:02:20 103 0 Утсаар
00:01:36 03:12:31 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 28, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 8, Богд - 8, Баянгол - 6, Баруунбаян-Улаан - 1, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 5, Зүүнбаян-Улаан - 8, Нарийнтээл - 33, Тарагт - 5, Төгрөг - 1, Уянга - 12, Хархорин - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 12
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
4 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 8
5 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тодорхойлолт авах-1, 9
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 8
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 9
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-17, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-14, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 36
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 5
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 13
15 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
16 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
17 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
18 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-30 11:53:58, Д.Очирбат, Арвайхээр