НЭВТРЭХ
2020.01.31 нд 124 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 142 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 80% (99 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 19% (24 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
124
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:09:44 06:20:13 39 123 10:38:47 00:05:11 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:04 04:21:21 85 1 00:02:47 00:02:47 Утсаар
00:05:10 10:41:34 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 52, Богд - 19, Батөлзий - 5, Гучин-Ус - 3, Есөнзүйл - 2, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 11, Төгрөг - 4, Уянга - 26 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-9, 20
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 6
5 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
6 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 24
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-3, 11
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, 8
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-18, 27
12 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-1, 14
14 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, 14
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-03 10:16:30, Д.Очирбат, Арвайхээр