НЭВТРЭХ
2020.02.03 нд 142 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 161 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (125 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
142
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:08:37 04:27:35 31 142 10:56:20 00:04:37 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:30 06:28:45 111 0 Утсаар
00:04:37 10:56:20 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 36, Бүрд - 2, Богд - 18, Батөлзий - 8, Баянгол - 25, Гучин-Ус - 2, Есөнзүйл - 9, Зүүнбаян-Улаан - 8, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 12, Уянга - 20 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 20
2 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 8
3 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 8
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 28
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 2
7 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 10
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 8
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тодорхойлолт авах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 23
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 12
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 23
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Бусад-2, 11
14 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 4
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-04 19:22:41, Д.Очирбат, Арвайхээр