НЭВТРЭХ
2020.02.04 нд 118 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 135 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (108 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
118
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:51 00:17:07 6 116 05:46:14 00:02:59 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:56 05:29:56 112 2 00:00:49 00:00:24 Утсаар
00:02:56 05:47:03 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 14, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 5, Богд - 23, Батөлзий - 1, Баянгол - 18, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 5, Зүүнбаян-Улаан - 7, Нарийнтээл - 14, Тарагт - 9, Төгрөг - 1, Уянга - 19 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 6
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Тодорхойлолт авах-1, Бусад-1, 20
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
9 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 6
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
11 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДШ тайлан өгөх-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 28
12 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 14
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 10
14 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 21
16 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-04 19:22:47, Д.Очирбат, Арвайхээр