НЭВТРЭХ
2020.02.05 нд 110 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 119 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (92 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (18 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
110
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:53 00:31:48 11 107 04:21:45 00:02:26 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:20 03:52:06 99 3 00:02:09 00:00:43 Утсаар
00:02:23 04:23:54 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 14, Бүрд - 2, Богд - 7, Батөлзий - 2, Баянгол - 9, Баруунбаян-Улаан - 1, Гучин-Ус - 4, Есөнзүйл - 4, Зүүнбаян-Улаан - 10, Нарийнтээл - 4, Сант - 2, Тарагт - 15, Уянга - 34, Хайрхандулаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 11
2 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДШ тайлан өгөх-1, Тодорхойлолт авах-2, 9
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
7 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, 4
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 10
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 7
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 4
11 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 18
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, Шалгуулах /тэтгэвэр/-11, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 34
14 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 5
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-10 02:43:51, Д.Очирбат, Арвайхээр