НЭВТРЭХ
2020.02.06 нд 89 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 97 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (79 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
89
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:19 00:29:53 9 87 04:46:48 00:03:17 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:43 04:57:26 80 2 00:40:31 00:20:15 Утсаар
00:03:40 05:27:19 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 17, Богд - 16, Баянгол - 6, Гучин-Ус - 2, Есөнзүйл - 6, Өлзийт - 6, Тарагт - 10, Уянга - 24, Хайрхандулаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 9
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 7
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
4 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
5 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 6
6 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, 6
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 19
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 10
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 12
10 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
12 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 13
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-10 02:43:59, Д.Очирбат, Арвайхээр