НЭВТРЭХ
2020.02.07 нд 73 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 77 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (66 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
73
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:22 00:03:22 1 73 03:10:58 00:02:36 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:36 03:07:36 72 0 Утсаар
00:02:36 03:10:58 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 1, Баян-Өндөр - 2, Богд - 12, Батөлзий - 3, Баянгол - 3, Гучин-Ус - 2, Есөнзүйл - 3, Нарийнтээл - 20, Сант - 1, Уянга - 22, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
5 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
6 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 13
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 20
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 15
11 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 4
12 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 10
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-10 02:44:07, Д.Очирбат, Арвайхээр