НЭВТРЭХ
2020 оны 1 дүгээр сард 3907 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

29 төрлийн үйлчилгээг 4748 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 79% (3099 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 20% (772 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
3907
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:41 69:31:14 733 3753 263:14:15 00:04:12 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:46 199:48:39 3174 147 05:58:43 00:02:26 Утсаар
00:04:08 269:19:53 7 00:06:55 00:00:59 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 1117, Баян-Өндөр - 69, Бүрд - 64, Богд - 506, Батөлзий - 37, Баянгол - 236, Баруунбаян-Улаан - 50, Гучин-Ус - 79, Есөнзүйл - 103, Өлзийт - 47, Зүүнбаян-Улаан - 165, Нарийнтээл - 377, Сант - 16, Тарагт - 221, Төгрөг - 96, Уянга - 510, Хайрхандулаан - 175, Хархорин - 39 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, 19
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
3 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 18
4 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Бусад-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /бусад/-3, Архивын лавлагаа авах /баримт/-93, Архивын лавалгаа авах /цахим/-7, 106
5 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
6 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-4, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-80, Материал /даатгуулагчид өгөх/-31, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-90, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-126, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /СД/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-19, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, 392
7 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-35, Материал /даатгуулагчаас авах/-72, 107
8 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-30, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-39, 92
9 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, Бусад-3, Тэтгэвэр /шинэ/-8, Зөвөлгөө /СД/-11, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, 82
10 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-24, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Тэтгэвэр /шинэ/-19, 72
11 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-35, 38
12 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-14, 54
13 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-31, Тодорхойлолт авах-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-47, Зөвөлгөө /СД/-5, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-84, НДД баталгаажуулах /СД/-69, Бусад-2, 270
14 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-23, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-30, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 83
15 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-14, Зөвөлгөө /СД/-13, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-30, Зөвөлгөө /бусад/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-24, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 107
16 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /бусад/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Зөвөлгөө /СД/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-8, 60
17 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДШ тайлан өгөх-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-15, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-51, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-21, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-22, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-53, Зөвөлгөө /СД/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 179
18 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-28, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Тодорхойлолт авах-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-151, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-116, Зөвөлгөө /СД/-58, НДШ тайлан өгөх-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-16, Тэтгэвэр /шинэ/-25, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-88, НДД баталгаажуулах /заавал/-33, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-94, 635
19 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-9, Тэтгэвэр /шинэ/-9, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-49, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, Бусад-13, Шалгуулах /тэтгэвэр/-21, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-91, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-53, НДД баталгаажуулах /СД/-154, 413
20 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-12, Бусад-1, 16
21 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-13, Шалгуулах /тэтгэмж/-9, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-14, НДД баталгаажуулах /СД/-71, Зөвөлгөө /СД/-20, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-49, Тодорхойлолт авах-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-20, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-33, НДШ тайлан өгөх-11, 259
22 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Зөвөлгөө /СД/-24, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Материал /даатгуулагчаас авах/-24, Бусад-1, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-55, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-53, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 195
23 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-53, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-7, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-12, НДД баталгаажуулах /СД/-200, Бусад-11, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-211, Зөвөлгөө /бусад/-15, НДД баталгаажуулах /заавал/-23, 555
24 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-17, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-7, Архивын лавалгаа авах /цахим/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-33, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-6, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-9, Зөвөлгөө /СД/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-10, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-9, Шалгуулах /тэтгэмж/-9, Тодорхойлолт авах-20, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-54, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-25, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-87, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-100, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-3, 425
25 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-24, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 40
26 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-28, 29
27 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-80, Бусад-25, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-7, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-14, НДД баталгаажуулах /СД/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-79, 231
28 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-252, НДД баталгаажуулах /СД/-10, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 267
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-10 10:10:24, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр