НЭВТРЭХ
2020.02.12 нд 73 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 79 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (64 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
73
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:41 00:16:07 6 73 06:26:48 00:05:17 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:05:31 06:10:41 67 0 Утсаар
00:05:17 06:26:48 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 12, Богд - 15, Баянгол - 3, Есөнзүйл - 1, Зүүнбаян-Улаан - 4, Нарийнтээл - 10, Тарагт - 5, Уянга - 23 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 8
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
4 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 19
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, 10
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 5
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 7
10 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
11 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /СД/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-19 09:42:36, Д.Очирбат, Арвайхээр