НЭВТРЭХ
2020.02.13 нд 54 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 60 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (46 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
54
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:00:31 00:01:03 2 51 07:38:41 00:08:59 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:08:49 07:38:55 52 3 00:01:17 00:00:25 Утсаар
00:08:31 07:39:58 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 13, Богд - 12, Баянгол - 2, Зүүнбаян-Улаан - 1, Нарийнтээл - 3, Тарагт - 8, Уянга - 15 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 12
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 8
8 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 10
9 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-14, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 15
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-19 09:42:50, Д.Очирбат, Арвайхээр