НЭВТРЭХ
2020.02.14 нд 76 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 81 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 83% (63 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (12 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
76
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:43 00:13:45 8 76 02:29:07 00:01:57 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:59 02:15:22 68 0 Утсаар
00:01:57 02:29:07 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 12, Богд - 15, Батөлзий - 1, Баянгол - 11, Есөнзүйл - 3, Нарийнтээл - 4, Сант - 1, Тарагт - 9, Уянга - 20 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 8
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 11
5 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 15
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 10
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 8
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
12 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 14
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-19 09:43:07, Д.Очирбат, Арвайхээр