НЭВТРЭХ
2020.02.17 нд 122 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 144 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (111 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
122
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:37 00:14:28 4 121 08:33:20 00:04:14 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:14 08:20:26 118 1 00:01:34 00:01:34 Утсаар
00:04:13 08:34:54 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 12, Богд - 23, Баянгол - 9, Есөнзүйл - 4, Зүүнбаян-Улаан - 11, Нарийнтээл - 15, Тарагт - 5, Уянга - 37, Хайрхандулаан - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тодорхойлолт авах-1, 9
4 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 11
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 27
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-4, 16
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 7
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Бусад-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 11
10 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 15
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 9
12 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-18, 28
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-19 09:49:55, Д.Очирбат, Арвайхээр