НЭВТРЭХ
2020.02.18 нд 66 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 74 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (59 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
66
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:00 00:04:00 2 64 09:19:38 00:08:44 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:08:41 09:16:23 64 2 00:00:45 00:00:22 Утсаар
00:08:29 09:20:23 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 5, Баян-Өндөр - 3, Богд - 8, Баянгол - 3, Баруунбаян-Улаан - 1, Гучин-Ус - 2, Нарийнтээл - 15, Тарагт - 10, Уянга - 15, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 3
4 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 9
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Бусад-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 15
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-2, 10
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 6
11 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 9
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
13 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 11
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-19 09:50:09, Д.Очирбат, Арвайхээр