НЭВТРЭХ
2020.02.28 нд 39 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 48 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (34 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
39
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:48 00:17:26 3 39 02:53:29 00:04:26 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:20 02:36:03 36 0 Утсаар
00:04:26 02:53:29 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 13, Богд - 5, Баянгол - 2, Гучин-Ус - 1, Нарийнтээл - 1, Тарагт - 5, Уянга - 12 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
3 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 7
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /СД/-1, 1
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 6
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 3
8 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-3, 16
9 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-02 13:00:25, Д.Очирбат, Арвайхээр