НЭВТРЭХ
2020.03.02 нд 65 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 78 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 82% (53 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 18% (12 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
65
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:11 00:44:41 14 60 01:40:37 00:01:40 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:17 01:05:35 51 5 00:09:39 00:01:55 Утсаар
00:01:41 01:50:16 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 28, Богд - 2, Батөлзий - 5, Баянгол - 3, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 3, Сант - 3, Тарагт - 5, Уянга - 12, Хайрхандулаан - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 14
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
7 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДШ тайлан өгөх-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 5
11 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 8
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 17
13 Ану.Тө
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-02 18:00:45, Д.Очирбат, Арвайхээр