НЭВТРЭХ
2020.03.10 нд 93 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 105 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (85 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
93
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:15 01:14:54 23 93 04:12:26 00:02:42 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:32 02:57:32 70 0 Утсаар
00:02:42 04:12:26 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 34, Баян-Өндөр - 0, Богд - 8, Батөлзий - 1, Баянгол - 10, Гучин-Ус - 2, Өлзийт - 0, Зүүнбаян-Улаан - 0, Нарийнтээл - 0, Тарагт - 3, Уянга - 31, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 23
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 2
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 10
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 8
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 3
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 21
10 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
12 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 15
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-10 18:33:25, Д.Очирбат, Арвайхээр