НЭВТРЭХ
2020.03.23 нд 176 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 199 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (176 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 176
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:57 00:25:21 13
Тасалбаргүй 00:03:37 09:52:00 163
00:03:30

10:17:21

Биечлэн 00:03:33 10:15:36 173
Утсаар 00:00:35 00:01:45 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 38, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 6, Богд - 15, Батөлзий - 3, Баянгол - 19, Өлзийт - 1, Зүүнбаян-Улаан - 14, Нарийнтээл - 7, Төгрөг - 1, Уянга - 46, Хархорин - 25 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 13
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 13
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 20
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 15
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 7
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 16
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-2, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, 20
15 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, НДД баталгаажуулах /СД/-9, 23
16 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 6
17 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 31
18 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 9
19 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 16
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-24 10:16:53, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр