НЭВТРЭХ
2020.03.24 нд 59 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 70 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 98% (58 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 2% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 59
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:00 00:10:01 5
Тасалбаргүй 00:06:52 06:10:55 54
00:06:27

06:20:56

Биечлэн 00:06:27 06:20:56 59
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 17, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 4, Баянгол - 2, Зүүнбаян-Улаан - 10, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 4, Уянга - 14, Хархорин - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 10
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 4
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 14
12 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 13
13 Март.Цо
(Бүрд)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 4
14 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-24 20:28:34, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр