НЭВТРЭХ
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын хурлын мэдээ

Шинэ короновирус (COYID-19) халдварын хорио цээрийн дэглэмийн үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн баталгааг хангах үүднээс Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь 2020 оны 03 дугаар сарын 19, 26 -ны өдрийн хаалттай хуралдаанаараа өрх, сум, нарийн мэргэжлийн эмч нарын дүгнэлтийг үндэслэн 183 иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг хэлэлцэж шийдвэрлэв.

Үүнээс  шинээр 7 , өндөр насны тэтгэвэр тогтоох эрх үүссэн 8 иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хугацааг цуцалж,169  иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг хэвээр сунгалаа.

 

НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-27 09:35:03, С.Дуламсүрэн, Арвайхээр