НЭВТРЭХ
2020.03.27 нд 99 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 114 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (88 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 99
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:15 00:09:02 4
Тасалбаргүй 00:07:43 12:13:28 95
00:07:30

12:22:30

Биечлэн 00:07:37 12:20:18 97
Утсаар 00:01:06 00:02:12 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 17, Богд - 6, Батөлзий - 4, Баянгол - 8, Өлзийт - 2, Зүүнбаян-Улаан - 12, Тарагт - 5, Төгрөг - 2, Уянга - 27, Хайрхандулаан - 3, Хархорин - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 6
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 8
7 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 2
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 12
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 8
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 13
12 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 8
13 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 14
14 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 19
15 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 4
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-27 18:13:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр