НЭВТРЭХ
Арвайхээр суманд 2020.03.30 -ний өдөр 64 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 70 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 80% (51 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 20% (13 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 64
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:41 00:40:36 24
Тасалбаргүй 00:01:04 00:43:14 40
00:01:18

01:23:50

Биечлэн 00:01:20 01:23:05 62
Утсаар 00:00:31 00:00:31 1
Цахимаар 00:00:14 00:00:14 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 64 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, 6
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, 6
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 17
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 7
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Тодорхойлолт авах-3, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 15
6 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 10
7 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 6
8 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-30 20:48:11, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр