НЭВТРЭХ
2020.03.31 нд 2349 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

28 төрлийн үйлчилгээг 2863 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (2088 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (14 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (247 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 2349
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:13 24:06:11 342
Тасалбаргүй 00:04:20 145:11:26 2007
00:04:19

169:17:37

Биечлэн 00:04:25 168:12:59 2278
Утсаар 00:00:57 01:03:16 66
Цахимаар 00:00:16 00:01:22 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 684, Баян-Өндөр - 13, Бүрд - 30, Богд - 181, Батөлзий - 25, Баянгол - 141, Баруунбаян-Улаан - 5, Гучин-Ус - 9, Есөнзүйл - 25, Өлзийт - 28, Зүүнбаян-Улаан - 165, Нарийнтээл - 112, Сант - 12, Тарагт - 134, Төгрөг - 9, Уянга - 578, Хайрхандулаан - 100, Хархорин - 98 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-7, 15
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /СД/-2, Бусад-2, 26
3 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 22
4 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
5 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
6 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-105, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-4, Зөвөлгөө /СД/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-58, Материал /даатгуулагчаас авах/-98, Материал /даатгуулагчид өгөх/-16, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, 300
7 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-39, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-25, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 69
8 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
9 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-30, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тодорхойлолт авах-9, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-17, 71
10 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 13
11 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-25, 25
12 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 5
13 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-33, Материал /даатгуулагчаас авах/-21, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-20, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-5, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-40, НДШ тайлан өгөх-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, 147
14 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 11
15 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДШ тайлан өгөх-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 27
16 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тодорхойлолт авах-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 28
17 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-10, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-6, НДШ тайлан өгөх-4, НДД баталгаажуулах /СД/-49, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-8, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-37, Зөвөлгөө /ЭМД/-9, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Тэтгэвэр /шинэ/-15, 166
18 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /СД/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-14, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-23, Зөвөлгөө /бусад/-2, Бусад-8, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 101
19 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-61, Тэтгэвэр /шинэ/-6, Бусад-23, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 113
20 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 12
21 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Тодорхойлолт авах-2, Зөвөлгөө /СД/-20, Бусад-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, НДШ тайлан өгөх-6, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, НДД баталгаажуулах /СД/-47, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-13, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-8, 165
22 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Зөвөлгөө /бусад/-1, 9
23 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Бусад-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-19, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-79, НДД баталгаажуулах /СД/-61, Шалгуулах /тэтгэмж/-9, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-8, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДШ тайлан өгөх-4, 208
24 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-10, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-35, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-64, Бусад-3, НДД баталгаажуулах /СД/-25, АЖНД баталгаажилтын хуудас-7, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-4, Зөвөлгөө /бусад/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-34, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, НДШ тайлан өгөх-33, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-8, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Тодорхойлолт авах-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 270
25 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-30, НДД баталгаажуулах /СД/-24, Бусад-46, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Зөвөлгөө /бусад/-17, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-93, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-112, 330
26 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 18
27 Ану.Тө
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-104, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-163, 282
28 Март.Цо
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 30
29 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-52, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-22, Зөвөлгөө /СД/-14, Зөвөлгөө /ЭМД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-29, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 131
30 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-16, Зөвөлгөө /бусад/-3, 19
31 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-26, НДД баталгаажуулах /СД/-74, Зөвөлгөө /СД/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-13, Бусад-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 145
32 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-33, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-19, Тэтгэвэр /шинэ/-8, Бусад-14, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 96